วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

รู้ไว้ได้ประโยชน์ ลิ้นมังกร

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_columns/default.aspx?CategoryID=93&NewsType=2

ข้อคิด: ลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ นอกจากความสวยงามของลิ้นมังกรที่มีความหลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสายพันธุ์ ลิ้นมังกรมีประโยชน์ด้านสมุนไพรอีกด้วย
เช่น ใบของลิ้นมังกรมีรสขม มีสรรพคุณแก้อาการเจ็บคอ บำรุงปอด แก้โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ใบใช้ตำหรือขยี้แล้วนำไปทาหรือพอกบริเวณแผลที่อักเสบช่วยให้อาการทุเลาลงได้ นอกจากนี้ลิ้นมังกรยังเป็นไม้ประดับประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศบริเวณรอบ ๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น


Lables : good

ไม่มีความคิดเห็น: